Hankinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen tai ratkaisuihin, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi - eli ns. vähähiilisiin ratkaisuihin. Vähähiilisyys on myös huomioitu hankinnan tavoitteissa.

Hiilineutraalisuus tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran kuin niitä pystytään sitomaan. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Hankintojen merkitys hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Vähähiilisessä hankinnassa huomioidaan tuotteen