Monilla julkisilla hankkijoilla, kuten kaupungeilla, kunnilla ja valtiolla on hiilineutraalisuustavoitteita, joista ensimmäisten tulisi täyttyä jo seuraavan 10 vuoden aikana. Hankintojen kautta on mahdollista vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen, kun tunnistetaan hankintojen vaikutuskeinot