Hankinnassa on edellytetty toimittajalta tasa-arvokysymysten ja saavutettavuuden huomioimista esim. sukupuolten, etnisten ryhmien tai liikuntarajoitteisten osalta.

Hankinnoissa voidaan edellyttää tasa-arvokysymysten huomioimista esimerkiksi sukupuolten, etnisten ryhmien ja liikuntarajoitteisten näkökulmasta. Julkisessa rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota ympäristön esteettömyyteen. Digitaalisessa ympäristössä taas puhutaan saavutettavuudesta, joka takaa