Hankintalain mukaan hankintayksikön on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Valinta näiden perusteiden käytön välillä on

Harmaa talous tarkoittaa erilaisten lakisääteisten velvoitteiden, kuten työeläkevakuutusmaksujen, laiminlyöntiä. Harmaa talous aiheuttaa kilpailun vääristymistä, joka voi johtaa työntekijöiden oikeuksien rikkomiseen. Harmaata taloutta voidaan estää sopimuksenaikaisella valvonnalla ja tarkistamalla