Reilun kaupan periaatteiden noudattamisen edellyttäminen on yksi keino edistää sosiaalista kestävyyttä ja eettistä valmistusketjua hankinnoissa. Reilun kaupan käsitteellä viitataan yleensä sellaisiin kaupan toimiin, joilla vahvistetaan pientuottajien ja pientilallisten asemaa sen varmistamiseksi

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien noudattaminen ja niiden toteutumisen edistäminen ja valvominen tuotantoketjun eri vaiheissa. On tärkeää tunnistaa tuote- ja palvelukategoriat, joissa voi olla muita suurempi riski ihmisoikeuksien ja työelämän

Hankinnoissa voidaan edellyttää tasa-arvokysymysten huomioimista esimerkiksi sukupuolten, etnisten ryhmien ja liikuntarajoitteisten näkökulmasta. Julkisessa rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota ympäristön esteettömyyteen. Digitaalisessa ympäristössä taas puhutaan saavutettavuudesta, joka takaa