Terveydenhuollon hankintojen erityispiirteenä on ensiarvoisen tärkeät vaatimukset, jotka ovat potilasturvallisuuden varmistaminen, korkea hygienia ja toimintavarmuus. Näiden lisäksi on tärkeä huomioida, että hankintoihin liittyy myös merkittäviä kestävyyden ja vastuullisuuden riskejä, sekä

Avoimen sopimusjärjestelyn käyttäminen sosiaalipalveluiden hankinnassa

Lataa Avoimen sopimusjärjestelyn käyttäminen sosiaalipalveluiden hankinnassa -opas ja sen liitteet.