Keino-osaamiskeskuksen verkkopalveluita koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Keino-osaamiskeskus työskentelee yhdenvertaisuuden edistämiseksi verkkopalveluissaan tavoitellen sitä, että konsortion tuottamat

Innovatiivinen hankinta on laaja käsite, jolla viitataan uudenlaiseen ajatteluun julkisten hankintojen toteuttamisessa. Se kenen näkökulmasta toiminta on uudenlaista ja innovatiivista, on myös määriteltävissä eri tavoin. Hallitusohjelmassa asetettu tavoite nostaa innovatiivisten hankintojen osuutta

Mitä KEINO-osaamiskeskuksen neuvontapalvelu sisältää? KEINO tarjoaa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää neuvontaa julkisille organisaatiolle. Maksuttomasta neuvontapalvelusta saa tietoa muun muassa siitä, miten edetä kestävän tai innovatiivisen hankinnan valmistelussa tai miten

Alkaa: 24.1.2022 Päättyy: 4.2.2022 TEHTÄVÄT, TOIMIALUE JA VALINTAPERUSTEET Alueellisen KEINO-muutosagentin tehtävät Alueellinen KEINO-muutosagentti vastaa KEINO-osaamiskeskuksen alueellisesta toiminnasta. Tehtäviin kuuluvat mm.: KEINO-osaamiskeskuksen alueellisen verkoston perustaminen ja ylläpito

Vähähiilisten hankintojen akatemian tavoitteena on auttaa osallistuja organisaatioita tekemään hankintojen johtamisen toimintamalli ja kategoriakohtaiset toteuttamissuunnitelmat​ vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi. Ohjelman aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen

KEINO-muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita. Muutosagenttien työpanosta tuetaan KEINOn resursseista ja heidän tehtävänään on: 1. tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma on julkisille hankkijoille tarkoitettu yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen ohjelma. Kehittämisohjelman tavoitteena on tukea valittuja hankintayksiköitä saavuttamaan vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita hankintojen kautta, sekä jakaa oppeja ja

Kokoamme tänne suosittuja kysymyksiä ja niiden vastauksia sitä mukaan, kun niitä saamme. Onko sinulla jotain kysyttävää toimintaamme liittyen, minkä vastauksesta voisi olla muillekin hyötyä? Lähetä kysymyksesi meille osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi otsikolla UKK! KEINON KEHITTÄJÄRYHMÄT Mitä

Sosiaalisesti kestävien hankintojen (“Soske”) akatemian tavoitteena on ohjata osallistujaorganisaatiota tunnistamaan kullekin organisaatiolle sopiva tapa edistää hankinnoilla sosiaalisen vastuun/kestävyyden tavoitteita, kuten hankinnoilla työllistämistä tai ihmisoikeuksien ja työelämän

Julkisten hankintojen green dealissä tehdään sopimus, joka edellyttää hankintayksikön ylimmän johdon päätöstä ja sen mukaista valtuutusta toimia. Johdon päätös helpottaa myös toimialojen osallistumista ja sitoutumista tavoitteisiin. Green dealit syntyvät tarvelähtöisesti ja päätetään yhdessä