Suomessa julkisen sektorin rakentamisen arvo on lähes 7 miljardia euroa. Rakentaminen ja rakennusten energiankulutus ovat suuri päästölähde niin kuntatasolla, valtakunnallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Rakentamisen ja rakennusten ylläpidon, kuten lämmityksen ja sähkön, hankintojen