Vähäpäästöisten liikenteen hankintojen kehittäjäryhmä viitoittaa tien puhtaiden ajoneuvojen direktiivin toimeenpanoon

Direktiivipäivitys tuo julkisiin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoihin merkittäviä uusia vaatimuksia –artikkeli

EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2019 päivitys direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Uudistetun direktiivin myötä jäsenvaltioille tulee sitovat velvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osuuksiksi uusissa julkisissa hankinnoissa. (ns. CVD) Valmistautumalla