Kestävillä liikenteen hankinnoilla pyritään muun muassa hiilidioksidipäästöjen sekä ajoneuvojen tuottamien terveydelle ja ympäristölle haitallisten lähipäästöjen vähentämiseen. Päästövähennyksiä voidaan hakea sekä käytettävään ajoneuvokalustoon vaikuttamalla että hakemalla tapoja toteuttaa palvelut