Hankinnassa on kiinnitetty huomiota luonnonvarojen kestävään käyttöön ja valittavien materiaalien kierrätettävyyteen ja tehokkuuteen sekä jätteen synnyn ehkäisyyn.

Kiertotaloushankinnoissa huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö eli se, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Koska julkinen sektori on merkittävä kuluttaja, kulutuksen aiheuttamia ongelmia