Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” on kansainvälinen konsepti, jolla pyritään kasvattamaan innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa. Innovation Broker tarjoaa erilaisia palveluita, joita