Jakamistaloudella pyritään resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja siirtymiseen omistajuudesta käyttöoikeuksiin ja yhteiskäyttöön. 

Jakamistalous on tapa jakaa, vaihtaa, lainata tai vuokrata tavaroita omistamisen sijaan. Jakamistalouden ydinajatuksia ovat vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, siirtymä omistajuudesta käyttöoikeuksiin sekä vertaistoiminta ja -tuotanto. Tavoitteena on yksittäisten hyödykkeiden