Hankinnassa on edellytetty työelämän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien noudattamista.

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien noudattaminen ja niiden toteutumisen edistäminen ja valvominen tuotantoketjun eri vaiheissa. On tärkeää tunnistaa tuote- ja palvelukategoriat, joissa voi olla muita suurempi riski ihmisoikeuksien ja työelämän