KENELLE TÄMÄ OPAS ON TARKOITETTU?


Tämä hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointia ja mittaamista käsittelevä opas on tarkoitettu julkisten organisaatioiden ylimmälle johdolle, talous- ja strategiajohdolle ja laajalle kohdeyleisölle strategisten tavoitteiden laatijoista hankinnan

KEINO-osaamiskeskus kartoitti kyselyn avulla loppuvuodesta 2018 innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen nykytilaa. HILMA-ilmoituskanavalla vuoden 2018 alkupuoliskolla iIlmoituksia julkaisseille lähetettiin kysely, jolla haluttiin selvittää 1) hankkijoille ja markkinoille uusien