Julkisten hankintojen green dealissä tehdään sopimus, joka edellyttää hankintayksikön ylimmän johdon päätöstä ja sen mukaista valtuutusta toimia. Johdon päätös helpottaa myös toimialojen osallistumista ja sitoutumista tavoitteisiin. Green dealit syntyvät tarvelähtöisesti ja päätetään yhdessä

Julkisten hankintojen green deal -sopimus on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sitoumus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa. Green deal –sopimuksiin otetaan mukaan uusia hankintayksiköitä

Itseopiskelumateriaali on kolmiosainen ja se koostuu seuraavista jaksoista: Osa 1: Minkälaisia ovat haitalliset kemikaalit ja miten ne vaikuttavat meihin ja ympäristöön? Antaa yleiskäsityksen siitä, mikä tekee kemikaalista vaarallisen.​ Kertoo minkälaisia vaikutuksia vaarallisilla kemikaaleilla on