Hankinnan toteutuksessa on tehty esimerkiksi rakennuksen, tuotteen tai palvelun elinkaarilaskelma ja huomioitu kustannukset sen koko elinkaaren ajalta.

Hankintalain mukaan hankintayksikön on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Valinta näiden perusteiden käytön välillä on