Jakamistalous on tapa jakaa, vaihtaa, lainata tai vuokrata tavaroita omistamisen sijaan. Jakamistalouden ydinajatuksia ovat vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, siirtymä omistajuudesta käyttöoikeuksiin sekä vertaistoiminta ja -tuotanto. Tavoitteena on yksittäisten hyödykkeiden

Hiilineutraalisuus tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran kuin niitä pystytään sitomaan. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Hankintojen merkitys hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Vähähiilisessä hankinnassa huomioidaan tuotteen