Eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, jota voidaan edistää muun muassa eläinten hyvällä kohtelulla, lajinmukaisen elinympäristön tarjoamisella sekä terveydentilan seuraamisella. Eläinten hyvinvointi on ekologisen kestävyyden näkökulma, joka voidaan ottaa huomioon