Hankinnassa edistetään eettisten kansainvälisten toimitus- ja valmistusketjujen sekä reilun kaupan periaatteita esimerkiksi eettisen toimintaohjeen laatimisen ja noudattamisen kautta.

Reilun kaupan periaatteiden noudattamisen edellyttäminen on yksi keino edistää sosiaalista kestävyyttä ja eettistä valmistusketjua hankinnoissa. Reilun kaupan käsitteellä viitataan yleensä sellaisiin kaupan toimiin, joilla vahvistetaan pientuottajien ja pientilallisten asemaa sen varmistamiseksi