Retkeilyalueiden digitaaliset palvelu- ja keskustelukanavat – Case Metsähallitus

Asiakaskeskeisyys sekä digitaalisten palvelujen saavutettavuus ovat Metsähallituksen toiminnan kehittämisen lähtökohtia.