Tietojärjestelmien ja teknologian hankinnoissa kestävyyttä voi tarkastella esimerkiksi seuraavista näkökulmista: Elektroniikan valmistus ja uusiokäyttö Elektroniikan valmistuksessa käytetään useita eri metalleja sekä muovia. Suurin osa metalleista louhitaan kaivoksista, mikä kuluttaa runsaasti vettä

KEINOn digisparraus tukee hankintayksiköitä hankinnan valmisteluvaiheessa. Asiantuntijan toteuttama digisparraus voi keskittyä esimerkiksi käyttötapaustarkasteluihin ja niiden perusteella asetettaviin alusta- ja rajanpintaratkaisujen tai pilvipalveluiden hankintaan liittyviin teknisiin vaatimuksiin